Facebook
Twitter
Kontakt
polski Nederlands Deutsch English Yкраїнський
Agencja pracy tymczasowej i doradztwa personalnego

Work Support rozpoczyna dialog z holenderską Partią Wolności - 15:13

W środę 8 lutego wystartował portal stworzony przez holenderską Partię Wolności (PVV) Geerta Wildersa. Na stronie można zgłaszać skargi i zażalenia na zachowanie imigrantów zarobkowych z Europy Środkowo-Wschodniej. Autorzy portalu na stronie przypominają, że odkąd w maju 2007 roku Holandia otworzyła swój rynek pracy dla nowych państw członkowskich UE, w tym Polski, do kraju przybyło ok. 200 000-350 000 imigrantów zarobkowych. Portal ma służyć zbadaniu negatywnych zjawisk, jakie nasiliły się wraz z imigracją, takich jak przestępczość, alkoholizm, narkomania czy porzucanie śmieci.

Uruchomienie portalu wywołało szeroką debatę w całęj Europie i zostało potępione m.in. przez ambasandorów tzw. nowych państw Uni (Polski, Czech, Estonii, Litwy, Łotwy, Słowacji, Słowenii, Węgier, Bułgarii i Rumunii – kraje te dołączyły do UE w 2004 i 2007 roku).

Reakcje w społeczeństwie holenderskim są bardzo różne – z jednej strony zgłaszane są pierwsze skargi, z drugiej zaś podejmowane są inicjatywy skierowane przeciwko akcji PVV.

Do debaty w tej sprawie włączyła się również agencja pośrednictwa pracy Work Support. Na 5 marca zaplanowano rozmowy pomiędzy Work Support a deputowanym PVV Ino van den Besselaarem, rzecznikiem komisji ds. migracji zarobkowej, będącym pomysłodawcą portalu.

Celem tej rozmowy jest zakwestionowanie sensu i potrzeby istnienia tego rodzaju strony internetowej, która stała się wg. dyrektora generalnego agencji Rob’a Rombout, przyczyną wielu niepokojów społecznych.  „Zarówno nasi współpracownicy z Polski jak i polska ambasada są urażeni akcją PVV. Jesteśmy ciekawi, czy faktyczne stanowisko PVV jest dokładnie takie jak przedstawione to zostaje publicznie" wyjaśnia Rombout.

Dialog z PVV
„Rozumiem, że powstają strony internetowe protestujące przeciw różnym osobom lub zjawiskom” mówi Rombout. Jednak jest zdania, że „rozstrzyganie różnic poglądowych za pośrednictwem mediów” nie prowadzi do rzeczywistej zmiany w stanowiskach stron. „Najlepszym rozwiązaniem wydaje się dla nas podjęcie z PVV dialogu na temat ich kontrowersyjnego portalu. Chcemy nie tylko zadać im pytania o przyświecające im motywy, ale także uzmysłowić, że polscy imigranci stanowią dużą siłę gospodarczą, a faktyczne problemy dotyczą tylko niewielkiej grupy imigrantów.

 

Problemy stwarzają głównie wyzyskiwani imigranci
Dyrektor Rombout jest przekonany, że uciążliwi mogą być ci pracownicy z Polski i Europy Wschodniej, którzy zatrudnieni są w Holandii za pośrednictwem nieuczciwych agencji pracy. „Niezależnie od tego, czy rozmawiamy z przedstawicielami Ministerstwa Pracy i Spraw Społecznych, czy z lokalnymi radnymi, najwięcej zażaleń, jakie słyszymy, dotyczy imigrantów z Europy Wschodniej, których dotyka wyzysk”.

 

Zwalczanie nieuczciwych agencji pośrednictwa pracy wyeliminuje również uciążliwości
Możliwe jest zwalczanie nielegalnego zatrudnienia w Holandii i uciążliwości jakie powodują imigranci zarobkowi dla społeczeństwa poprzez zajęcie się nieuczciwie działającymi agencjami pośrednictwa pracy. Jest to opinia uznanych agencji, reprezentowanych przez organizacje branżowe zrzeszające agencje pośrednictwa pracy ABU i NBBU. Te parasolowe organizacje, w bliskiej współpracy ze Stowarzyszeniem Przestrzegania Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Tymczasowych (SNCU) i Stowarzyszeniem Regulacji Rynku Pracy (SNA), angażują się w walkę z nieuczciwymi podmiotomi z branży. Również władze przekonują o konieczności rozwiązania problemu niewłaściwie działających agencji. Z inicjatywy ministra Kampa i w związku z wnioskami zawartymi w raporcie Lura powołano do życia projekt Aanpak malafide uitzendbureaus (Zwalczanie nieuczciwych agencji pośrednictwa pracy). Jednocześnie nieocenioną pomocą są tu lokalne władze i duże związki zawodowe. Dyrektor generalny Rombout jest przekonany, że dzięki współpracy władz i podmiotów prywatnych, nieuczciwe pośrednictwo i wynikające z niego problemy społeczne zostaną wyeliminowane.

 

Polacy mają pozytywny wkład w rozwój (biznesu) Holandii
„Mamy nadzieję, że frakcja PVV w Drugiej Izbie parlamentu Holandii zrozumie, jak krzywdząca jest negatywna ocena wszystkich Polaków pracujących w tym kraju.   Dzięki pracy Polaków do naszego Krajowego Produktu Brutto oraz do systemu ubezpieczeń społecznych i emerytalnych wnoszony jest wielomiliardowy wkład. Gdyby w Holandii nie było tylu imigrantów zarobkowych, wielu Holendrów straciłoby pracę. Taka jest rzeczywistość. Mamy nadzieję, że PVV wysłucha naszych racji i zastanowi się nad swoimi działaniami”.

<< Powrót