Facebook
Twitter
Kontakt
polski Nederlands Deutsch English Yкраїнський
Agencja pracy tymczasowej i doradztwa personalnego

CV

Jak napisać CV?

CV powinno być:
 

 • być czytelne i przejrzyste: ważne jest aby pracodawca czytał je łatwo oraz znalazł interesujące go szczegóły
 • być krótkie: potencjalny pracodawca nie lubi czytać długich (oraz rozbudowanych CV (nie powinno być dłuższe niż -1 strona)
 • podkreślać fakty: ważne jest, aby uwypuklone były najważniejsze fakty i punkty kariery, aby zwrócić na nie uwagę potencjalnego pracodawcy (nie pisać powieści !)
 • napisane na komputerze: wymagane w większości przez firmy
 • być napisane bez błędów: bardzo ważne jest sprawdzenie pisowni – sprawdź swoje CV przed wysłaniem !


CV powinno zawierać (kolejność jest bardzo ważna):
 

 • Dane personalne: imię i nazwisko, datę urodzenia, adres, numer telefonu, adres e-mailowy

 

 • Wykształcenie:
  • Powinno rozpoczynać się od ostatnich / najbardziej aktualnych szkół / studiów
  • Wymień także kursy i szkolenia, które mogę zainteresować pracodawcę.
  • Umieść swoje indywidualne osiągnięcia

 

 • Historia zatrudnienia – doświadczenie zawodowe / miejsce pracy / praktyka zawodowa:
  • Miejsca pracy powinny być podane w kolejności od najbardziej aktualnego (obecnego) wraz z prawidłowymi nazwami zajmowanych stanowisk
  • Umieść dokładne daty rozpoczęcia i zakończenia pracy
  • Bardzo ważnym elementem CV jest podanie głównych obowiązków / zadał na zajmowanych stanowiskach
  • Jeśli prowadziłeś samodzielne projekty – wspomnij o tym

 

 • Inne umiejętności
  • Znajomość języków obcych (warto wspomnieć o zdanych egzaminach językowych)
  • Znajomość programów komputerowych
  • Posiadane prawo jazdy (z podaniem kategorii)
  • Pozostałe atututy np. zdolności organizacyjne, kreatywność, umiejętność pracy pod presją czasu.

 

 • Informacje dodatkowe
  • zainteresowania, informacje na temat przynależności do klubów / stowarzyszeń.
  • Inne: wszelkie informacje ważne z punktu widzenia poszukiwanego stanowiska np. biegłość w pisaniu na komputerze, zainteresowania itp.